Bytové spoločenstvá


Čistenie garáží  
odprašnenie, strojové umytie podlahy, umytie garážovej brány, hydrantov, svietidiel, dverí, potrubia
 
 
Odsávanie vody po vytopení garáže, pivnice
odsatie väčšieho množstva vody po havaríjnom stave
 
 
Čistenie priestorov po rekonštrukcii
čistenie po stavebných úpravách, maľovaní

 
Pravidelné upratovanie spoločných priestorov
umývanie podláh, výťahu, schodiska, zábradlia, okien


Kosenie trávnikov 
kosenie a likvidácia trávy, úprava trávnatých porastov
 
 
Zimná údržba okolia
odhŕňanie snehu z chodníkov, solenie